Hạo Thiên Chuỗi sự kiện "Bích Vân Thần Chưởng"

Lượt xem: 16.595

Hạo Thiên Chuỗi sự kiện "Bích Vân Thần Chưởng" 3 server Phong Kiếm, Vũ Kiếm, Lôi Kiếm với nhiều phần quà hấp dẫn.

Hạo Thiên Chuỗi sự kiện
I.  [Phong + Vũ + Lôi] Sự kiện “Vinh Danh Phú Quý”
1.  Thời gian: 00:01 ngày 1/10/2013 – 23:59 ngày 13/10/2013
2.  Phạm vi: 3 server Phong Kiếm, Vũ Kiếm, Lôi Kiếm
3.  Nội dung chi tiết: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt mốc như bảng dưới đây sẽ nhận được quà của BQT khi kết thúc sự kiện
 
 Hạo Thiên Chuỗi sự kiện
Chú thích:
-  Túi quà nạp 1.500.000, bên trong gồm:
+ Đá Ưu Chất x 368
+ Kèn Thế Giới x 99
+ Kim Sáng Dược lớn x 198
-  Túi quà nạp 500.000, bên trong gồm:
+ Đá Ưu Chất x 158
+ Kèn Thế Giới x 60
+ Kim Sáng Dược lớn x 99
-  Túi quà nạp 300.000, bên trong gồm:
+ Đá Ưu Chất x 78
+ Kèn Thế Giới x 36
+ Kim Sáng Dược lớn x 50
-  Túi quà nạp 200.000, bên trong gồm:
+ Đá Ưu Chất x 45
+ Kèn Thế Giới x 20
+ Kim Sáng Dược lớn x 20
-  Quà Thời Trang: Đai Bích Xà thần khí phẩm chất SSS ngẫu nhiên thuộc tính nhưng "phù hợp với môn phái"
 
II.  [Phong + Vũ + Lôi] Sự kiện “Bảo Thạch Trời Ban”
1.  Thời gian: 00:01 ngày 1/10/2013 – 23:59 ngày 07/10/2013
2.  Phạm vi: Áp dụng trên server Phong Kiếm, Vũ Kiếm, Lôi Kiếm
3.  Nội dung:
Người chơi mở Hộp Quà May Mắn được trang bị thần khí bất kỳ (6x hoặc 7x đều được) sẽ có cơ hội nhận được ngay phần thưởng Bảo Thạch cấp 6 có giá trị từ BQT.

Số lần mở thưởng 1
Server: Phong Kiếm + Vũ Kiếm
Đá phổ thông cấp 6x1(tùy chọn khóa) 15.000.000 xu.
Server: Lôi kiếm
Đá phổ thông cấp 5x2(tùy chọn khóa) 10.000.00 xu.

Số lần mở thưởng 2
Server: Phong Kiếm + Vũ Kiếm
Đá phổ thông cấp 6x2(tùy chọn khóa) 30.000.000 xu
Server: Lôi kiếm
Đá phổ thông cấp 5x4(tùy chọn khóa) 20.000.000 xu
....

Số lần mở thưởng n
Server: Phong Kiếm + Vũ Kiếm
Đá phổ thông cấp 6xn(tùy chọn khóa) 15.000.000 xu.
Server: Lôi kiếm
Đá phổ thông cấp 5x2(tùy chọn khóa) 10.000.00 xu.

Hộp Quà May Mắn có giá trị 10 KNB được bán trên Bảo Khố -> mục Sự Kiện

III.  [Phong + Vũ + Lôi] Sự kiện “Thiên Giáng Linh Khí”
1.  Thời gian: 10:30 ngày 01/10/2013 – 23:59 ngày 09/10/2013
2.  Phạm vi: Áp dụng trên server Phong Kiếm, Vũ Kiếm, Lôi Kiếm
3.  Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi lần người chơi tiêu hao 150 KNB để mua đạo cụ bảo khố sẽ nhận được 2 Thâm Uyên Nguyên Thạch (Khóa)
 
Cơ hội vô cùng tốt để các bạn sở hữu những vật phẩm và trang bị quý giá.
Thân ái,

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN