Hạo Thiên Online Hoạt Động Trung Thu

Lượt xem: 18.584

I.Hoạt động “Bánh Trung Thu Nghịch Thiên”

1.Thời gian: 00:01 ngày 18/09 – 23:59 ngày 30/09


2.Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, tiêu diệt quái vật trong Phụ Bản Cuồng Bạo sẽ thu thập được nguyên liệu làm bánh Trung Thu, bao gồm:

Bột Mỳ-Nước Tinh Khiết-Đậu Đỏ-Táo Đỏ-Dăm Bông 

- Mang nguyên liệu đến NPC Đại Sứ Sự Kiện Trần Văn Văn ở Định Viễn Thành để thực hiện thao tác làm bánh Trung Thu. Sử dụng các loại bánh Trung Thu, thuộc tính nhân vật sẽ tăng lên đáng kể.

Công thức chế tạo bánh:

Bột (2) + nước (1) + đậu đỏ (1) = Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (cứng)

Bột (2) + nước (1) + đậu đỏ (1) + Gia vị thần (1) = Bánh Đậu Đỏ Nghịch Thiên (cứng);

Bột (1) + nước (2) + đậu đỏ (1) = Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (mềm)

Bột (1) + nước (2) + đậu đỏ (1) + Gia vị thần (1)  = Bánh Đậu Đỏ Nghịch Thiên (mềm);

Bột (2) + nước (1) + táo đỏ (1) = Bánh Trung Thu Táo Đỏ (mềm)

Bột (2) + nước (1) + táo đỏ (1) + Gia vị thần (1)  = Bánh Táo Đỏ Nghịch Thiên (mềm);

Bột (1) + nước (2) + táo đỏ (1) = Bánh Trung Thu Táo Đỏ (cứng)

Bột (1) + nước (2) + táo đỏ (1) + Gia vị thần (1)  = Bánh Trung Thu Táo Đỏ (cứng);

Bột (2) + nước (1) + Giăm Bông (1) = Bánh Giăm Bông (cứng)

Bột (2) + nước (1) + Giăm Bông (1) + Gia vị thần (1)  =  Bánh Giăm Bông Nghịch Thiên (cứng);

Bột (1) + nước (2) + Giăm Bông (1) = Bánh Giăm Bông (mềm)

 Bột (1) + nước (2) + Giăm Bông (1) + Gia vị thần (1)  =  Bánh Giăm Bông Nghịch Thiên (mềm);

-    Bánh Trung Thu ngoài sử dụng để nhận được hỗ trợ tăng thuộc tính còn có thể sử dụng để trao đổi điểm kinh nghiệm ở NPC Trần Văn  Văn.

 

Lưu ý: bánh Nghịch Thiên không thể sử dụng để trao đổi điểm kinh nghiệm

- Ngoài ra người chơi có thể chế tạo bánh Trung Thu Nghịch Thiên tại NPC này, nguyên liệu cần là 18 Bột, 18 Nước, 4 Đậu đỏ, 4 táo đỏ, 4 Giăm Bông.

-    Sử dụng Hộp Nghịch Thiên có thể nhận được 6 loại bánh Trung Thu kể trên.

3.  Tác dụng của mỗi loại bánh:

- Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (Cứng) Trong 10 phút tăng 200 điểm tấn công vật lý

- Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (Mềm) Trong 10 phút tăng 700 điểm phòng thủ vật lý

- Bánh Táo Đỏ (Cứng): Trong 10 phút tăng 150 tấn công pháp thuật

- Bánh Táo Đỏ (Mềm): Trong 10 phút tăng 250 phòng thủ pháp thuật

- Bánh JamBong (Cứng): Trong 10 phút tăng 150 điểm bạo kích

- Bánh JamBong (Mềm): Trong 10 phút tăng 100 điểm né tránh

- Bánh Đậu Đỏ Nghịch Thiên (Cứng): Trong 10 phút tăng 1000 điểm tấn công vật lý

- Bánh Đậu Đỏ Nghịch Thiên (Mềm) Trong 10 phút tăng 3700 điểm phòng thủ vật lý

- Bánh Táo Đỏ Nghịch Thiên (Cứng): Trong 10 phút tăng 900 điểm tấn công pháp thuật

- Bánh Táo Đỏ Nghịch Thiên (Mềm): Trong 10 phút tăng 1300 phòng thủ pháp thuật

- Bánh JamBong Nghịch Thiên (Cứng): Trong 10 phút tăng 600 điểm bạo kích

- Bánh JamBong Nghịch Thiên (Mềm): Trong 10 phút tăng 400 điểm né tránh

 

 Bánh trung thu sử dụng để trao đổi điểm kinh nghiệm

4.Chú ý: Để chế tạo bánh Nghịch Thiên, người chơi cần mua đạo cụ Khóa Nghịch Thiên ở Bảo Khố.

II. Hoạt động: Pháo Hoa Chúc Phúc

1.Thời gian: 00:01 ngày 18/09 – 23:59 ngày 30/09

2. Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày người chơi sẽ nhận được 1 Pháo Hoa trong hòm thư nhân vật.

- Khi sử dụng Pháo Hoa, ngoài những hiệu ứng rực rỡ, người chơi có thể nhận được một lượng điểm kinh nghiệm nhất định.

- Khi toàn thể server sử dụng được 100 Pháo Hoa, xung quanh Định Viễn Thành sẽ xuất hiện Rương Chúc Phúc (mỗi map 30 rương).

 

3. Phần thưởng:

- Sử dụng Rương Chúc Phúc ngẫu nhiên nhận được:

+ 500.000 lượng

+ Tiên Đơn nhỏ

+ Tiên đơn trung

+ Túi Bách Bảo (Quang)

+ Hộp Trung Thu.

 

-    Để sử dụng Hộp Trung Thu, người chơi cần mua Khóa Bảy Sắc ở Bảo Khố, sử dụng Hộp Trung Thu ngẫu nhiên nhận được:

 

+ Tiên Đơn Cấp

+ Thiếp Thần Tứ

+ Khoan kim cương cấp 4

+ Hộp thời trang (phổ thông): sử dụng nhận được trang bị thời trang

+ Hộp trang sức thần khí: sử dụng nhận được Nhẫn thần khí.

 

- Khi toàn server sử dụng 200.000 pháo hoa, toàn bộ người chơi trong server có thể đến NPC Trần Văn Văn để nhận Hộp Thần Bí (miễn phí)

- Sử dụng Hộp Thần Bí chắc chắn sẽ nhận được:

+ Tiên đơn cấp x 10

+ 5.000.000 lượng

+ Bang cống lệnh cấp 3 x 99

+ Danh vọng lệnh cấp 3 x 99

BQT Hạo Thiên Online

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN