Hạo Thiên Online Sự kiện Kim Quang Chi Viện Lôi Lôi và Kiếm

Lượt xem: 16.332

Sự kiện Kim Quang Chi Viện Lôi Lôi Kiếm

I.Cường Hóa Trang Bị + 8

1. Thời gian: 10:00 ngày 18/09/2013 – 23:50 ngày 24/09/2013

2. Phạm vi:Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Trong thời gian từ 13:00 – 14:00 và 21:00 – 22:00 các ngày từ 18/09/2013 đến 24/09/2013, Người chơi khi sử dụng đá ưu chế cường hóa vật phẩm, trang bị +8 sẽ không bị tụt về 7 hoặc 6.Nếu người chơi sử dụng đá cường hóa phổ thông sẽ vẫn bị xịt.

II.Giảm giá vật phầm

1. Thời gian: 10:00 ngày 18/09/2013 – 23:50 ngày 24/09/2013

2. Phạm vi:Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, bảo khố mục sự kiện giảm giá một số vật phẩm sau:

Giảm giá vật phầm 

III. Mở túi bách bảo nhận thưởng

1. Thời gian: 10:00 ngày 18/09/2013 – 23:50 ngày 24/09/2013

2. Phạm vi:Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Ngươi chơi mở túi bách bảo được bao tay, số lượng bao tay sẽ được tính bằng số lần nhận thưởng.Mỗi lần mở bao tay sẽ nhận được 50.000 điểm vinh dự

Mở túi bách bảo nhận thưởng 

- BQT sẽ tiến hành trả thưởng trong vòng 5 ngày

IV.Sự Kiện Tiêu Thụ KNB nhận thưởng

1. Thời gian: 10:00 ngày 18/09/2013 – 23:50 ngày 24/09/2013

2. Phạm vi:Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Sự Kiện Tiêu Thụ KNB nhận thưởng 

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN