Hạo Thiên Online sự kiện Vũ Thần Chi Uy Server Lôi Kiếm

Lượt xem: 16.448

Chùm Sự Kiện Vũ Thần Chi Uy Server Lôi Kiếm nội dung như sau:

Hạo Thiên Online

I. Mua 1 tặng 1

1. Thời gian: 10:00 ngày 11/09/2013 – 23:50 ngày 17/09/2013

2. Phạm vi:Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi mua vật phẩm trên bảo khố sẽ được tặng kèm một vật phẩm khác. Vật phẩm tặng kèm sẽ được gửi qua hòm thư của người chơi, người chơi có thể mở hòm thư để nhận vật phẩm được tặng.

Hạo Thiên Online 

II. Mở Hộp Quà May Mắn Nhận Bảo Thạch

1. Thời gian: 10:00 ngày 11/09/2013 – 23:50 ngày 17/09/2013

2. Phạm vi:Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Người chơi mở hộp quà may mắn được trang bị thần khí bất kỳ (6x hoặc 7x đều được) sẽ có cơ hội nhận được ngay phần thưởng Bảo Thạch cấp 5 có giá trị từ BQT.

Kết thúc sự kiện BQT sẽ dựa vào danh sách số lượng người mở để trả thưởng theo số lần mở được thần khí

Chú ý: Hộp quà may mắn được bán với giá 10 KNB trên bảo khố.

Hạo Thiên Online 

III. Giảm giá vật phầm

1. Thời gian: 10:00 ngày 11/09/2013 – 23:50 ngày 17/09/2013

2. Phạm vi:Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, bảo khố mục sự kiện giảm giá một số vật phẩm sau:

Hạo Thiên Online 

IV. Cường Hóa Trang Bị + 8

1. Thời gian: 10:00 ngày 11/09/2013 – 23:50 ngày 17/09/2013

2. Phạm vi: Tất cả người chơi ở server Lôi Kiếm

3. Đối tượng tham gia: Tất cả tài khoản ingame

4. Nội dung chi tiết:

Trong thời gian từ 13:00 – 14:0021:00 – 22:00 các ngày từ 10/09/2013 đến 16/09/2013, Người chơi khi sử dụng đá ưu chế cường hóa vật phẩm, trang bị +8 sẽ không bị tụt về 7 hoặc 6.Nếu người chơi sử dụng đá cường hóa phổ thông sẽ vẫn bị xịt.

BQT thông báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN