Hạo Thiên [Phong + Vũ + Lôi] Ngạo Thế Cửu Thiên

Lượt xem: 17.624


I. Chuỗi hoạt động Cường Hóa
1. Hoạt động: Cường Hóa Bảo Đế +8
Thời gian: 13:00 – 14:00 và 21:00 – 22:00 từ ngày 25/09 – 30/09
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi trong quá trình thao tác cường hóa trang bị từ +8 -> +9 sẽ không bị tụt cấp.
Trong thời gian diễn ra hoạt động: 13:00 – 14:00 và 21:00 – 22:00 hàng ngày
Sử dụng Đá Ưu Chất:
Cường hóa từ +8 -> +9 thành công: Trang bị +9
Cường hóa từ +8 -> +9 thất bại: Trang bị giữ nguyên cấp +8
Sử dụng Đá Phổ Thông:
Cường hóa từ +8 -> +9 thành công: Trang bị +9
Cường hóa từ +8 -> +9 thất bại: Trang bị bị tụt về +6 hoặc +7
Lưu ý:
Chỉ sử dụng Đá Ưu Chất để tham gia hoạt động

II. Hoạt động: Gấp đôi tỉ lệ khảm nạm hoàn mỹ
1. Thời gian: 13:00 – 14:00 và 21:00 – 22:00 từ ngày 25/09 – 30/09
2. Nội dung:
Trong thời gian diên ra hoạt động, người chơi trong quá trình thao tác khảm nạm bảo thạch sẽ được tăng gấp đôi tỉ lệ khảm nạm Hoàn Mỹ
Khi khảm nạm được Hoàn Mỹ, thuộc tính của Bảo Thạch trong trang bị sẽ tăng lên rất nhiều

III. Giảm giá cuối tháng
1. Thời gian: 00:01 ngày 25/09 – 23:59 ngày 30/09
2. Nội dung:
Nhân dịp cuối tháng, BQT sẽ giảm giá nhiều đạo cụ Bảo Khố.
Để mua được đạo cụ giảm giá, các bạn cần vào MENU -> Bảo Khố -> Sự Kiện
3. Chi tiết:

Đạo cụ Giá gốc Giảm giá
Chuyển sao 1 450 KNB 30 KNB
Chuyển sao 3 1.000 KNB 650 KNB
Chuyển sao 5 3.500 KNB 2.000 KNB
Chuyển sao 7 4.600 KNB 3.000 KNB
Khoan cấp 2 3.330 KNB 500 KNB
Khoan cấp 3 8.330 KNB 1.500 KNB
Quà Thanh Liên 10.000 KNB 5.000 KNB
Đá Ưu Chất 50 KNB 30 KNB

4. Chú thích:
- Chuyển sao 1 -> 7: Sử dụng để chuyển cấp sao trang bị tương ứng từ +6 -> +12
- Quà Thanh Liên Pháp Khí cấp 55: Sử dụng nhận được Pháp Khí Thanh Liên và 10 Nộ Khí Đơn
- Đá Ưu Chất: Sử dụng để Cường hóa trang bị với tỉ lệ cao
- Khoan cấp 2, 3: Sử dụng để đục lỗ thứ 2, thứ 3 trên trang bị

IV. Tiêu phí tặng quà
1. Thời gian: 00:01 ngày 25/09 – 23:59 ngày 30/09
2. Nội dung:
Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi mỗi lần tiêu thụ 250 KNB sẽ nhận được 3 Thâm Uyên Nguyên Thạch (Khóa)

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN