Iwin Khuyến mãi giờ vàng x 2 Card và SMS – x3 nạp in-app

Lượt xem: 41.278

Iwin khuyến mãi giờ vàng 11/9

Thời gian: Từ 16h00 – 18h00 11/09/2013

Nội dung:
- Nhân 2 giá trị WIN cho tất cả các lượt nạp CARD và SMS
- Nhân 3 giá trị WIN cho tất cả các lượt nạp WIN từ tài khoản Apple khi nạp in-app, dành cho máy iOS sử dụng iWin Online phiên bản 4.2.1. trở lên

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN