Khuyến mãi giờ vàng x2 giá trị Win khi nạp SMS x3 nạp in-app

Lượt xem: 14.078

Thời gian: Từ 10h30 – 11h30 30/09/2013

Nội dung:

Nhân 2 giá trị WIN cho tất cả các lượt nạp bằng SMS

Nhân 3 giá trị WIN cho tất cả các lượt nạp WIN từ tài khoản Apple khi nạp in-app, dành cho máy iOS sử dụng iWin Online phiên bản iwin 421, iwin 422, iwin 423.

BQT iWin thông Báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN