Long Tinh Giảm Giá Cash Shop 20% - 50% Các Vật Phẩm Cường Hóa.

Lượt xem: 15.176

Các Nhân Sỹ thân mến

Cơ hội mua sắm thỏa thích của các Nhân Sỹ đã đến, từ 11h00 đến 24h00 ngày 13/08, Shop Long Tinh sẽ giảm giá từ 20% - 50% các vật phẩm cường hóa.


Vật Phẩm:

Khoan Bạc Giảm Giá 30%

Khoan Vàng Giảm Giá 20%

Khoan Kim Cương Giảm Giá 20%

Đá đục lỗ Giảm Giá 50%

Đá Tháo Gỡ Giảm Giá 50%   

Đá Lăng Quang Hoàn Mỹ Giảm Giá 50%          

Đá Tụ Quang Hoàn Mỹ Giảm Giá 40%

Đá Nguyên Quang Hoàn Mỹ  Giảm Giá 30%

Đá Cực Quang Hòan Mỹ Giảm Giá 20%

Đá Nữ Oa Giảm Giá 20%

Túi quà cường hóa(cấp 19 trở xuống) Giảm Giá 50%

Túi quà cường hóa(cấp 20-39) Giảm Giá 40%

Túi quà cường hóa(cấp 40-59) Giảm Giá 20%

Túi quà cường hóa(cấp 60) Giảm Giá 20%

Với chương trình khuyến mãi này mong rằng sẽ đem lại nhiều niềm vui cho các Nhân Sỹ.

Trân trọng

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN