Ngũ Long Tranh Bá 120 - Cưỡi Rồng chiến Bang Hội

Lượt xem: 16.163

Thân chào các vị bằng hữu,

Thu tàn ta lại đón Đông sang, nhằm xua tan gió lạnh đầu mùa BQT quyết định hâm nóng cho Anh hùng hảo hán ra mắt phiên bản  Ngũ Long Tranh Bá 120 với những sự kiện hấp dẫn sau:

 

Thời Gian:  Bắt đầu từ  ngày 10/03/2013

Nội Dung:

1. Ngũ Long Tranh Bá 120 khai mở Hệ Thống Đoàn Hội thỏa sức PK.

 • Điều kiện gia nhập Đoàn:
  • Chưa gia nhập bất kỳ Đoàn hội nào
  •  Cấp độ >=10
  • Điều kiện thành lập Đoàn:
   •  Chưa gia nhập bất kỳ Đoàn hội nào
   • Cấp độ >=40
   • Phí thành lập Đoàn: 500 NKB
   • Cách thức thành lập Đoàn:

Đến NPC "Thắng Anh" ở map Văn Lang, chọn chức năng "Thành lập Đoàn"

 • Hệ thống Đoàn:
  •  1 Đoàn chủ: Người sáng lập Đoàn, có quyền lực cao nhất trong Đoàn
  •  1 Đoàn phó: Do đoàn chủ chỉ định, phụ giúp Đoàn chủ những công việc trong Đoàn. Đoàn phó có những quyền hạn sau: kết nạp thành viên, trục xuất thành viên, thăng chức Đoàn viên lên Hộ vệ, hủy chức Hộ vệ xuống làm Đoàn viên
  •  3 Hộ vệ: Do Đoàn chủ hoặc Đoàn phó chỉ định, phụ giúp Đoàn chủ và Đoàn phó những công việc trong Đoàn. Hộ vệ có quyền kết nạp thành viên.
  • Đoàn viên
  • Chỉ số Đoàn:
   • Cấp độ Đoàn: Khi mới thành lập, Đoàn có cấp độ là 1 với số thành viên tối đa là 10. Mỗi khi lên 1 cấp thì số thành viên tối đa trong đoàn sẽ tăng thêm 2 thành viên. Cấp độ tối đa của Đoàn là 60
   • Điểm cống hiến: Dùng để tăng cấp độ của Đoàn, khi cấp độ Đoàn càng cao thì cần càng nhiều điểm cống hiến để lên cấp. Điểm cống hiến có được do các thành viên trong đoàn cống hiến
   • Ngân khố:
    Là số tiền Đoàn có được do các thành viên trong Đoàn đóng góp vào,dùng để duy trì "thuộc tính" của Đoàn.
    Mỗi giờ hệ thống sẽ tự động trừ 1 số tiền tương ứng với cấp độ của đoàn để duy trì thuộc tính của Đoàn.
    Nếu Đoàn không đủ ngân khố để duy trì thì thuộc tính của Đoàn sẽ không có tác dụng.
 • Thuộc tính Đoàn:Tất cả các thành viên trong đoàn đều có thuộc tính cộng như sau
  • Đoàn chủ của Đoàn cấp độ 1: Tăng 10% base Dmg, 10% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 50% base Def )
  •  Đoàn phó của Đoàn cấp độ 1: Tăng 10% base Dmg, 10% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 50% base Def )
  • Hộ vệ của Đoàn cấp độ 1: Tăng 7% base Dmg, 7% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 47% base Def )
  • Đoàn viên của Đoàn cấp độ 1: Tăng 5% base Dmg, 5% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 40% base Def )

2. NLTB 120 Thêm thú cưỡi mới:

 • Tên gọi: Hỏa Long
 • Chủng loại: Rồng
 • Option: Tăng Dmg, Chính xác, MP
 • Cách để có rồng:Có 2 cách để có thể sở hữu rồng
  • Mua trong Ngũ Trân Các: Tăng 45% base Dmg, 45% base Chính xác, 45% base MP
  •  Dùng 8 con thú cấp 1 khác loài mang đến NPC Đôi vợ chồng chọn chức năng "Lai thú cấp 2".
  • Tỷ lệ thành công: 40%
  • Kết quả khi thất bại: Bạn sẽ bị mất 1 con thú cấp 1 bất kỳ trong số 8 con thú dùng để lai.
  • Kết quả khi thành công: Bạn sẽ lai được 1 con rồng có option “base Dmg random từ 30% -50%”, “base Chính xác random từ 30%-50%”, “base MP random từ 30%-50%".

Chúc các vị bằng hữu có những trải nhiệm vui vẻ và lai tạo được 1 em Hỏa Long Rồng ở phiên bản NLTB 120 này !

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN