Pokezoo sự kiện Chinh phục MayA

Lượt xem: 17.713

Pokezoo sự kiện Chinh phục MayA

Pippi xin thông báo chuỗi sự kiện mới !

1.  Thú khủng chinh phục MayA
Thời gian :Từ ngày 8/11 -  đến hết ngày 14/11


Nội dung :
Trong thời gian sự kiện tất cả các tài khoản nạp đạt mức sau sẽ nhận được quà tặng của BQT.

Lưu ý : không tính ngọc trước đó chỉ tính ngọc nạp trong ngày diễn ra sự kiện.
Áp dụng : Toàn sever
Trong thời gian sự kiện, tài khoản nào có số ngọc tích lũy đạt mốc ( ngọc tích lũy qua nạp thẻ trong thời gian sự kiện –không tính trước đó) sẽ nhận quà từ BQT:

Giải thưởng :
Mốc thẻ nạp 20.000 sẽ nhận được 1 thẻ x2 (2 giờ)
Mốc thẻ nạp 50.000 sẽ nhận được 2 thẻ x2(2 giờ) + 1 poke kim tinh
Mốc thẻ nạp 100.000 sẽ nhận được 2 bùa chia sẻ ngày + 2 poke kim tinh
Mốc thẻ nạp 200.000 sẽ nhận được 2 bùa chia sẻ ngày + 1 túi tổng trình độ
Mốc thẻ nạp 300.000 sẽ nhận được set đồ gồm: 2 bùa chia sẻ ngày + 2 thẻ x3.5 (2 giờ) + 10 thủy tinh truyền dẫn  + 1 túi làm mới cao cấp.
Mốc thẻ nạp : 370.000 : 1 đậu vui vẻ + 1 túi làm mới cao cấp
Mốc thẻ nạp 450.000 sẽ nhận được 1 hình ảnh 5 sao bất kì
Mốc thẻ 1.300.000 sẽ nhận được 1 hình ảnh thần thú 5 sao bất kì

2. Thu thập maya
Thời gian : Từ ngày 8/11 -  đến hết ngày 14/11
Nội dung :
Trong thời gian s.k bắt đầu các master phải vào phó bản maya tiêu diệt quái maya và mang về cho BQT trứng bạc maya đủ số lượng sẽ nhận được phần thường xứng đáng!

Phần thưởng:
- Thu thập 2 trứng maya :  2 thẻ mở túi , 1 bùa chia sẽ
- Thu thập  4 trứng maya : 3 thẻ mở túi , 2 bùa chia sẽ ngày , 1 bùa ma
- Thu thập 6 trứng maya : 5 thẻ mở túi , 2 bùa chia sẽ ngày , 1 bùa ma
- Thu thập 7 trứng maya : 1 túi làm mới trình dộ , thẻ ex x8 1

Đăng kí theo mẩu:
+ Tên nhân vật:
+ Sever:
+ Mốc đăng kí
Lưu ý: chỉ được đăng kí 1 mốc cao nhất

3. Quy đổi nhận thưởng
Thời gian : Từ ngày 8/11 -  đến hết ngày 14/11
Nội dung :
Trong lúc sự kiện diễn ra các master khi đổi vật phẩm ( ngọc thanh noãn , giọt lam diên…….) lấy sách tăng cường theo đúng số lượng sẽ nhận được quà của BQT.

Giải thưởng:
- Đổi 10 cuốn sách : 1 thẻ ex x2
- Đổi 30 cuốn sách : 2 thẻ ex x2 , 1 bùa chia sẽ
- Đổi 50 cuốn sách : 2 thẻ ex x2 , 1 bùa chia sẽ , bùa ma x1
- Đổi 100 cuốn sách : 1 túi làm mới trình , 1 thẻ x 3

Đăng kí theo mẫu :
+Tên nhân vật:
+ Sever:
+ Mốc đăng kí :
Lưu ý : có thể hoàn thành nhiều lần

4.Combo :”túi quà cánh hoa"
Thời gian : Từ ngày 8/11 -  đến hết ngày 14/11
Nội dung :
Trong thời gian sự kiện, tài khoản nào mua combo vật phẩm đủ mốc trong shop poke sẽ nhậnđược quà tặng tương ứng.

Giải thưởng:
- 1 Túi làm mới cao cấp +10 cánh hoa làm mới chỉ số : tặng 2 thẻ x2
- 1 Túi làm mới cao cấp + 20 cánh hoa làm mới chỉ số: tặng 3 thẻ x3,5
- 1 Túi quà làm mới cao cấp + 40 cánh hoa làm mới chỉ số : tặng 5 thẻ x3.5
- 1 Túi quà làm mới cao cấp + 60 cánh hoa làm mới chỉ số : tặng 4 thẻ x 8

Các bạn phải đăng kí báo danh tại forum (những tài khoản nào không đăng kí coi như không hợp lệ và sẽ không nhận được phần thưởng từ BQT)

Yêu cầu :
+ Tên nhân vật:
+ Tên tài khoản/ sever:
+ Thời gian mua vật phẩm, ghi rõ số lượng từng loại

Lưu ý: Bạn phải mua gói combo trong cùng 1 thời gian ( ~30p ).
Bạn nào báo sai sẽ bị band vĩnh viễn.

Xin cảm ơn !

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN