Sự kiện Giờ vàng IWIN ngày 23/5/2013

Lượt xem: 24.674

Thông báo sự kiện giờ vàng

từ 17-19h & từ  20-21h ngày 23/05/2013

1.    Sự kiện 1 :

 

Thời gian :

Từ 17h đến 19h ngày 23/05/2013

Nội dung : Nhân 2 giá trị Card và SMS


 2.    Sự kiện 2 :

 

Thời gian :

Từ 20h đến 21h ngày 23/05/2013

Nội dung : Nhân 3 giá trị Card và SMS


Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN