Tào Tháo Truyện Chuỗi sự kiện Khiêu Chiến

Lượt xem: 18.089

Tào Tháo Truyện Chuỗi sự kiện Khiêu Chiến.Thời gian: Từ 16:00 11-10-2013 đến 23:00 25-10-2013.


Nội dung:

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ mở cuộc thi điểm hoạt động, người chơi có thể thông qua việc chiếm lĩnh các thành trì khác nhau trong khoảng thời gian dài để tăng cho mình điểm hoạt động, hoạt động kết thúc sẽ lấy số điểm cuối cùng của người chơi để tiến hành xếp hạng

Điểm hoạt động = điểm thành trì sở hữu + điểm phần thưởng hàng ngày

Chi tiết về điểm thành trì sở hữu

Điểm các loại thành trì sở hữu:

Đô thành:200 tích lũy/Mỗi thành

Châu thành:100 điểm/Mỗi thành

Quận Thành:80 Mỗi thành

Huyện thành:50điểm/Mỗi thành

Tiểu thành:30điểm/Mỗi thành

Điểm thành trì sở hữu:bao gồm tổng điểm các thành trì sở hữu khác nhau

Ví dụ:

Tôi có 1 Đô thành, 1 thành Châu thành, 3 tiểu thành, thì điểm thành trì sở hữu của tôi sẽ=200*1+100*1+30*3=390điểm

Chú ý:

Trước khi hoạt động kết thúc, điểm thành trì sở hữu của người chơi sẽ thay đổi theo sự thay đổi của thành trì mà gamer sở hữu, Nhưng điểm này không được tích lũy, vì vậy chiếm lĩnh được thành trì rồi cũng phải phòng thủ tới cùng!

Chi tiết điểm thưởng mỗi ngày

Điểm thưởng mỗi ngày = Số thành trì của người chơi tại thời điểm tính *điểm cộng thêm (Chú ý:Sau khi tổng kết số điểm tích lũy hàng ngày sẽ bỏ đi số điểm thấp)

Điểm tích lũy hàng ngày

- Số lượng thành trì của người chơi thay đổi hàng ngày, sẽ ảnh hưởng tới điểm tích lũy hàng ngày của người chơi.

- Số lượng thành trì nhiều hơn ngày hôm trước 5 tòa thì điểm tích lũy sẽ được tăng thêm 1,2 lần , Nhiều hơn 1~4 điểm tích lũy tăng thêm 1,1 lần ,

- Số lượng thành trì không đổi điểm tích lũy tăng thêm 1 lần

- Số lượng thành trì giảm 1~4 điểm tích lũy tăng thêm 0,66 lần

- Số lượng thành trì giảm 5 hoặc hơn, điểm tích lũy tăng thêm 0,3 lần

Ví dụ:

Hôm trước có 20 tòa thành, hôm nay công hạ được 2 tòa thành nữa thì điểm tích lũy hôm nay là=22*1.1=24 điểm

Hôm trước có 20 tòa thành,hôm nay mất 1 thì điểm tích lũy hôm nay=19*0.6=11điểm

Hôm trước có 20 tòa thành,hôm nay mất 5 thì điểm tích lũy hôm nay=15*0.3=4 điểm

Qui tắc

- 23h hàng ngày sẽ tiến hành tổng kết điểm hoạt động, nếu như có sự cố phải bảo trì thì sau khi bảo trì sẽ làm mới điểm hoạt động

- Người chơi có số điểm bằng nhau sau khi tổng kết nếu như cả số thành trì sở hữu cùng bằng nhau thì sẽ dựa vào chiến công để xếp hạng, chiến công ai cao người ấy thắng

- Trong thời gian hoạt động, sẽ đóng chức năng thành chủ nhường vị và thành chủ tranh cử

- Nếu 3 hạng đầu tiền đều là người chơi hải ngoại, chúng tôi sẽ qui đổi mệnh giá thẻ nạp thành vàng tương đương mệnh giá;

- Hãy sắp xếp lại kho đồ của bạn để nhận đạo cụ phần thưởng

- Nếu trong thời gian hoạt động mà có server thống nhất thì hoạt động này sẽ bị hủy bỏ

- Danh sách người chơi được nhận thưởng sẽ công bố sau 3 ngày làm việc kể từ khi hoạt động kết thúc.

Phần thưởng

Hạng 1:Lễ bao kim cương*1

Hạng 2:Lễ bao kim cương*1

Hạng 3:Lễ bao kim cương*1

Hạng 4-10:Lễ bao vàng*1

Hạng 11-30:Lễ bao bạc*1

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN