Thành Cát Sự Kiện Trừ gian Diệt Bạo 3

Lượt xem: 15.439

Thành Cát Sự Kiện Trừ gian Diệt Bạo 3 vào các phó bản cao cấp làm nhiệm vụ để nhận phẩn thưởng

Thời gian: Từ ngày 03/10/2013 đến ngày 10/10/2013.

Thành Cát Sự Kiện Trừ gian Diệt Bạo 3

Nội dung: Tại NPC Hỏa Điểu Nhỏ sẽ có 2 nhiệm vụ "Tiên Phong 3". Vào các phó bản cao cấp để làm nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Hạ gục

Hữu Sứ Bái Nguyệt 2 lần
Tả Sứ Bái Nguyệt 2 lần
Phó Tướng Xuy Tuyết 2 lần
Phó Tướng Vô Ngân 2 lần

Nhiệm vụ 2: Hạ gục và thu thập

A lai phủ 2 lần
Giáo chủ Bái Nguyệt 2 lần
Đại tướng quân Nghịch Thiên 2 lần
Ô lực Hãn 2 lần
Lệnh Bài Tướng Quân 1 cái
Lệnh bài tướng quân mua tại Đạo Cụ Hot

Phần thưởng:

Nhiệm vụ 1: 1.000.000 EXP, Túi Ngọc Ngẫu Nhiên Cấp 3, 1 Hoa Hồng
Nhiệm vụ 2: 6.000.000 EXP, Túi Ấn Ký 3~6, 4 Hoa Hồng

Chúc các bằng hữu vui với sự kiện này

---Thành Cát Tư Hãn---

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN