Thành Cát Tư Hãn sự kiện Tiêu Kim Nhận Quà

Lượt xem: 15.663

Thành Cát Tư Hãn sự kiện Tiêu Kim Nhận Quà hấp dẫn.


Thời gian: Từ 00:00 ngày 11/11/2013 đến 23:59 ngày 13/11/2013.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện. Vào mỗi ngày, người chơi xài trên 3.000 Kim Nguyên Bảo trở lên đều có thể nhận được 1 Phù Thăng Sao.

Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi tích lũy được:

  • 10.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Bùa Bảo Đảm
  • 20.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Túi Chúc Phúc Nhỏ + 1 Trân Châu (10.000.000 EXP)
  • 25.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Túi Chúc Phúc Lớn + 1 Trân Châu (20.000.000 EXP)
  • 30.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Túi Trang Bị PET Cam Ngẫu Nhiên theo phái + 1 Túi Chúc Phú Lớn
  • 35.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 2 Túi Trang Bị PET Cam Ngẫu Nhiên theo phái + 1 Túi Chúc Phú Lớn

- Túi Chúc Phúc Nhỏ gồm: 1 Bùa Bảo Đảm + 1 Phù Thăng Sao

- Túi Chúc Phúc Lớn gồm: 1 Bùa Bảo Đảm + 1 Phù Thăng Sao + 1 Chùy Phá Đá

Lưu ý:

- Sử dụng Túi KNB sẽ không được tính là tiêu hao

Phần thưởng sẽ được gửi sau 3 ngày làm việc.

 Tích cực tiêu xài để nhận nhiều vật phẩm hấp dẫn nhé !

---Thành Cát Tư Hãn---

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN