THIÊN ĐỊA QUYẾT - chuỗi sự kiện chào đón Tung Sơn

Lượt xem: 24.317

Máy chủ Tung Sơn sẽ khai mở cùng chuỗi sự kiện nhiệt náo chào đón nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ đã sẵn sàng?

Sự kiện Chào đón Tung Sơn
Từ 24/05 đến 28/05/2013

Nhân đôi kinh nghiệm

 • Thời gian: Từ 11h đến 13h và từ 18h đến 20h từ ngày 24/05/2013 đến ngày 28/05/2013.
 • Đối tượng: nhân sĩ Thiên Địa Quyết tại máy chủ Tung Sơn
 • Nội dung: Nhân đôi kinh nghiệm khi đánh quái cho tất cả nhân sĩ trong thời gian diễn ra hoạt động.

Online nhận thưởng

 • Nội dung: Từ 10h ngày 24/05/2013, nhân sĩ online đủ thời gian sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.
 • Đối tượng: nhân sĩ Thiên Địa Quyết tại máy chủ Tung Sơn
 • Phần thưởng:
  • Online 10 phút nhận được Giấy truyền tống x 10
  • Online 20 phút nhận được Nguyên khí đan x 2
  • Online 30 phút nhận được Võ tinh thạch x 5
  • Online 60 phút nhận được 100 Kim phiếu
  • Online 120 phút nhận được Thiên Địa Linh Châu x 5

Đăng nhập liên tục

 • Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013
 • Đối tượng: nhân sĩ Thiên Địa Quyết tại máy chủ Tung Sơn
 • Nội dung: Khi nhân sĩ đăng nhập nhiều ngày, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Phần thưởng:
  • Mỗi ngày đăng nhập nhận được 100 kim phiếu.
  • Liên tục log-in 5 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv1 x1, Võ Tinh Thạch x5.
  • Liên tục log-in 10 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x1, Võ Tinh Thạch x5.
  • Liên tục log-in 15 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x2, Võ Tinh Thạch x5.
  • Liên tục log-in 20 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x2, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Lv1 x1.
  • Liên tục log-in 25 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x5, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Lv1 x1.
  • Liên tục log-in 30 ngày. Được: Nguyên Khí Đan Lv2 x5, Võ Tinh Thạch x5, Túi Bảo Thạch Lv1 x1.

Đua top level

 • Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013 đến hết ngày 01/06/2013
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, danh sách nhân sĩ xếp hạng top level sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (phần thưởng sẽ được trao 3 ngày sau khi tổng kết)
 • Đối tượng: nhân sĩ Thiên Địa Quyết tại máy chủ Tung Sơn
 • Phần thưởng:
  • Hạng 1: Thú nuôi “Gấu mèo”, Khinh công Lăng Ba Vi Bộ ( 7 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%, 50 Võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 20000 Kim Phiếu, 5 Nguyên khí đan cường hiệu (20000 nguyên khí). Vũ khí cam 50.
  • Hạng 2: Thú nuôi “Thạch hầu”, Khinh công Lăng Ba Vi Bộ ( 7 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%, 50 Võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 15000 Kim Phiếu, 3 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).
  • Hạng 3: Thú nuôi “Bạch hồ”, Khinh công Lăng Ba Vi Bộ ( 7 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%, 50 Võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 10000 Kim Phiếu, 2 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).
  • Hạng 4-10: 50 võ tinh thạch, 50 Thiên Địa Linh Châu.
 • Kết quả sẽ được tính dựa theo bảng xếp hạng ingame.

Đua top tài phú

 • Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013 đến hết ngày 01/06/2013
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các phú hộ đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng.
 • Đối tượng: nhân sĩ Thiên Địa Quyết tại máy chủ Tung Sơn
 • Phần thưởng:
  • Hạng 1: Khinh công Lăng Ba Vi Bộ (30 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100% ,50 Võ tinh thạch,50 Thiên Địa Linh Châu,10 truyền công thạch,20000 Kim Phiếu,5 Nguyên khí đan cường hiệu (20000 nguyên khí).Vũ khí cam 50.
  • Hạng 2: Khinh công Thần Hành Bách Biến (30ngày)-tốc độ di chuyển tăng 80%,50 Võ tinh thạch,50 Thiên Địa Linh Châu, 10 truyền công thạch, 15000 Kim Phiếu, 3 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).
  • Hạng 3: Khinh công Ngự Kiếm Tiêu Dao (30 ngày) - tốc độ di chuyển tăng 100%,50 Võ tinh thạch,50 Thiên Địa Linh Châu,10 truyền công thạch, 10000 Kim Phiếu, 2 Nguyên khí đan cường hiệu(20000 nguyên khí).

Lên cấp nhận thưởng

 • Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013 đến hết ngày 01/06/2013
 • Nội dung: Khi gamer lên cấp,sẽ nhận được các túi quà “Lễ bao trưởng thành” (cách 5 level nhận 1 lần, cho đến level 55) và “Lễ bao tân thủ vui vẻ” (cách 4 level nhận 1 lần,cho đến level 48).
 • Đối tượng: nhân sĩ Thiên Địa Quyết tại máy chủ Tung Sơn
 • Phần thưởng: Lễ Bao Trưởng Thành và Lễ Bao Tân Thủ

Cùng nhau thăng cấp

 • Thời gian: Từ 10h ngày 24/05/2013
 • Nội dung: Khi nhân sĩ đạt đến đẳng cấp yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.
 • Đối tượng: nhân sĩ Thiên Địa Quyết tại máy chủ Tung Sơn
 • Phần thưởng:
 • Cấp 10 nhận được: giấy truyền tống x 10, Võ tinh thạch x10.
 • Cấp 20 nhận được: túi bảo thạch lv 2, Bạch nhật túy, Võ tinh thạch x20.
 • Cấp 30 nhận được: 5000 kim phiếu, Nguyên khí đang cường hiệu x5.
 • Cấp 40 nhận được: túi trang bị cam lv 40 *3.
 • Cấp 50 nhận được: Túi trang bị cam lv 50 *3.

 

Nạp 1 Được 2 - Tặng 30% giá trị thẻ nạp


Chào đón máy chủ mới Tung Sơn khai mở, Thiên Địa Quyết khuyến mãi tặng 30% giá trị thẻ nạp từ 0h ngày 24/05/2013 đến hết ngày 26/05/2013. Nội dung cụ thể như sau:

Tặng thêm số KNB = 30% giá trị thẻ nạp

Chúc Quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Thiên Địa Quyết.


Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN