THIÊN ĐỊA QUYẾT - Điều chỉnh phần thưởng Hỗ trợ tân thủ

Lượt xem: 44.627


Quý nhân sĩ thân mến,

Để Quý nhân sĩ thoải mái hơn trong hành trình du hiệp, từ 17h - 12/06/2013, Bổn Chủ sẽ điều chỉnh một số phần thưởng của hoạt động Hỗ trợ tân thủ. Cụ thể như sau:

Phần thưởng cấp 30

Phần thưởng dành cho người chơi đạt cấp 30
10000 Kim phiếu
2 Trùng chú thạch
1 Di hồn thạch
200 Võ Tinh Thạch
10 Nguyên Khí Đan Cường Hiệu (tăng 20000 nguyên khí)
10 Cống tửu (x2 exp trong vòng 2h)
Túi trang bị cam lv 40 *3

Phần thưởng cấp 35

Phần thưởng dành cho người chơi đạt cấp 35
10000 Kim phiếu
4 Trùng chú thạch
2 Di hồn thạch
200 Võ Tinh Thạch
20 Truyền công thạch 
10 Nguyên Khí Đan Cường Hiệu (tăng 20000 nguyên khí)
10 Cống tửu (x2 exp trong vòng 2h)
Túi trang bị cam lv 40 *3

Phần thưởng cấp 40

Phần thưởng dành cho người chơi đạt cấp 40
10000 Kim phiếu
4 Trùng chú thạch
2 Di hồn thạch
200 Võ Tinh Thạch
30 Truyền công thạch 
10 Nguyên Khí Đan Cường Hiệu (tăng 20000 nguyên khí)
10 Cống tửu (x2 exp trong vòng 2h)
Túi trang bị cam lv 50 *3

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN