THIÊN ĐỊA QUYẾT -Lễ Đoan Ngọ Tưng Bừng

Lượt xem: 24.146

Thời gian

Từ ngày 10/06/2013 đến hết ngày 17/06/2013.

Đối tượng

Người chơi tại tất cả các máy chủ

NPC liên quan

NPC Đặc sứ ở các thành chính

Nội dung sự kiện

Nhân sĩ đến đối thoại với NPC Đặc sứ tại các thành chính, nhận nhiệm vụ Lễ bao Đoan Ngọ, niềm vui ngập tràn. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được một lần nhiệm vụ này trong một ngày.

Nhiệm vụ Lễ bao Đoan Ngọ, niềm vui ngập tràn

Nhiệm vụ sẽ yêu cầu nhân sĩ thu thập 1 số thứ đơn giản về giao cho NPC, phần thưởng là ĐLB Khiêu Tâm Đoan Ngọ, khi mở ra sẽ nhận được 10000 ngân phiếu và 1 vật phẩm ngẫu nhiên khác (Võ huân lệnh, Tượng thần toản, Tẩy tuỷ đan...). Một nhân vật một ngày có thể nhận được 5 cái ĐLB Khiêu Tâm Đoan Ngọ. Lưu ý: các vật phẩm nhận được sẽ là vật phẩm đã cố định.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN