Thiên Địa Quyết Tưng bừng hoạt động Trung thu phá cỗ

Lượt xem: 16.303

Thưa Quý nhân sĩ,

Chào đón một mùa trung thu mới lại đến, Thiên Địa Quyết tổ chức nhiều hoạt động tưng bừng mừng rằm tháng Tám.

Trung thu Phá cỗ

Từ 11h00 ngày 17/9

 

I. Đại tướng tiểu binh

Trong thời gian hoạt động, giết Boss của phụ bản khó Level 40 trở lên sẽ có tỉ lệ rơi “Chiến Trường Bí Tịch”.

Chỉ có người chơi mang”Chiến Trường Bí Tịch” mới được tìm NPC ”Sĩ Quan Trưởng”.

NPC Sĩ Quan Trưởng sẽ chuyển dịch đến Map Trung Lập trong hoạt động ”Chiến Trường Thiên Địa”, mỗi lần dịch chuyển đến Chiến Trường Thiên Địa tốn một “Chiến Trường Bí Tịch".

  Hạ quái tại đây sẽ rơi ra vật phẩm nhiệm vụ ”Quân Bài”, hạ BOSS “Chiến Trường Thiên Địa”có thể nhận ”Quân Bài Tinh Anh”.

 

Lưu ý:

 • Người chơi trên level 40 mới có thể vào “Chiến Trường Thiên Địa”.
 • Quái trong chiến trường sẽ có level tương ứng với level người chơi.

Sau khi thu thập được Quân Bài và Quân Bài Tinh Anh từ Chiến Trường Thiên Địa, người chơi có thể dùng để đổi lấy các loại quân bài sau:

 • Quân Bài Dũng Cảm = Chiến Trường Bí Tịch + Quân Bài
 • Quân Bài Chính Nghĩa = Chiến Trường Bí Tịch + Quân Bài
 • Quân Bài Bất Khuất = Chiến Trường Bí Tịch + Quân Bài
 • Quân Bài Can Đảm = Chiến Trường Bí Tịch + Quân Bài Tinh Anh

Mỗi lần đổi tối đa 10 cái (sẽ đổi nhiều quân bài 1 lúc, sử dụng tất cả Quân Bài và Chiến Trường Bí Tịch có trong hành trang, tối đa là 10 quân bài mỗi lần, hãy chú ý).

Danh sách quái và phụ bản - map tương ứng sẽ rớt “Chiến Trường Bí Tịch”:

Tà Kiếm : Lever 40 Phụ Bản Kiếm Mộ (Khó) và Lao Sơn – Ma Thiên Nhai

Tinh Túc Lão Tiên: Lever 47 Phụ Bản Tàng Bảo Động (Khó) và Thần Long Đảo – Tinh Túc Hải.

Ảo Cảnh Tổ Sư: Lever 52 Phụ Bản Hậu Sơn Hoa Hải (Khó) và Hổ Khâu – Nga Mi Sơn.

Bí Tịch Thủ Hộ Sứ: Lever 58 Phụ Bản Lang Hoàn Ngọc Động (Khó) và Yến Tử Ổ - Tiểu Kính Hồ.

Thủ Lĩnh Tội Phạm: Lever 66 Phụ Bản Yên Chướng Lâm (Khó) Vũ Di và Nam Cương

Vô Danh Đao: Lever 72 Phụ Bản Hậu Sơn Cấm Địa (Khó) và Nhạn Môn Quan

Khổ Hành Tăng: Lever 78 Phụ Bản Thạch Quật Mật Động (Khó) và  Bách Thảo Lăng

Trận Nhãn Đường Dần Hân: Lever 84 Phụ Bản Loạn Thạch Trận (Khó) và Thiên Sơn. 

II.Binh Sĩ Đột Kích

Trong thời gian hoạt động tại Khoái Hoạt Lâm, Ác Nhân Cốc, Sát Nhân Trang, Hoa Sơn sẽ xuất hiện NPC  “Quan Quân Nhu”.

Đối thoại và đổi các quân bài để nhận thưởng (chỉ có thể đổi các quân bài nhận được từ hoạt động Đại Binh Tiểu Tướng , “Quân Bài”  và “Quân Bài Tinh Anh “ không thể đổi).


Phần thưởng khi đổi các quân bài như sau:

 • 1 Quân Bài Dũng Cảm = Bạc 60000;
 • 1 Quân Bài Chính Nghĩa = Bạc 60000;
 • 1 Quân Bài Bất Khuất = Bạc 60000;
 • 1 Quân Bài Can Đảm = Bạc 120000.
 • 3 loại Quân Bài đầu nộp 10 cái sẽ nhận thêm 1”Tướng Hồn Lệnh”;
 • Quân Bài Can Đảm nộp 3 cái sẽ nhận thêm 1”Tướng Hồn Lệnh”.
 • 3 loại Quân Bài đầu nộp 100 cái xong nộp tiếp sẽ nhận Bạc chứ không nhận Tướng Hồn Lệnh, Quân Bài Can Đảm không bị hạn chế.
 • Tướng Hồn Lệnh có thể dùng để vào tiệm Tướng Hồn Lệnh trong NPC “Quan Quân Nhu” , mua Trang Bị và Dây chuyền 5x, 6x, 7x màu Cam, Xanh.

 

Mỗi loại Quân Bài khi nộp một lượng nhất định đều nhận danh hiệu tương ứng

 • 20 Quân Bài Dũng Cảm, kích hoạt danh hiệu Tím”Tiểu Binh Dũng Cảm”(500đ Thành Tựu);
 • 50 Quân Bài Dũng Cảm,kích hoạt danh hiệu Tím”Quan Quân Dũng Cảm”(100đ Thành Tựu
 • 20 Quân Bài Chính Nghĩa,kích hoạt danh hiệu Tím”Tiểu Binh Chính Nghĩa”(500đ Thành Tựu)
 • 50 Quân Bài Chính Nghĩa, kích hoạt danh hiệu Tím”Quan Quân Chính Nghĩa”(100đ Thành Tựu)
 • 20 Quân Bài Bất Khuất, kích hoạt danh hiệu Tím”Tiểu Binh Bất Khuất”(500đ Thành Tựu)
 • 50 Quân Bài Bất Khuất, kích hoạt danh hiệu Tím”Quan Quân Bất Khuất”(100đ Thành Tựu)
 • 20 Quân Bài Can Đảm, kích hoạt danh hiệu Tím”Tiểu Binh Can Đảm”(150đ Thành Tựu)
 • 50 Quân Bài Can Đảm, kích hoạt danh hiệu Tím”Quan Quân Can Đảm”(300đ Thành Tựu)
 • Thu thập đủ 8 danh hiệu trên sẽ nhận ngay danh hiệu Cam”Dũng Sĩ Bách Chiến” (2000đ Thành Tựu).

III.Dây đeo tướng quân

Trong thời gian hoạt động, nhận miễn phí mỗi ngày 1 “Tinh Hoa Chiến Hồn

Tìm NPC Sĩ Quan Trưởng”, dùng “Tinh Hoa Chiến Hồn” thông qua tẩy luyện tăng phẩm chất ”Dây Đeo Tướng Quân

Dây Đeo Tướng Quân” và “Tinh Hoa Chiến Hồn” có thể mua ở tiệm Tướng Hồn Lệnh chỗ “Quan Quân Nhu” trong hoạt động “Sĩ Binh Đột Kích”.

 

Tẩy luyện sẽ tăng tối đa đến phẩm chất xanh, phẩm chất chỉ tăng chứ không giảm, nếu thất bại trang bị vẫn sẽ giữ phẩm chất cũ, chỉ mất “Tinh Hoa Chiến Hồn” .

Mỗi lần tẩy luyện tiêu hao  1  “Tinh Hoa Chiến Hồn”, tẩy luyện sẽ mất cấp cường hóa và bảo thạch đã khảm của trang bị, hãy lưu ý trước khi tẩy luyện .

Khi tẩy luyện chỉ có thể có 1 “Dây Đeo Tướng Quân” trong túi.

Trang bị “Dây Đeo Tướng Quân” được bán trong tiệm Tướng Hồn Lệnh sẽ có 3 cấp độ là 54,6474. Tất cả đều là phẩm chất Lam.

Khi tẩy luyện phẩm chất sẽ tăng lên như sau:

 • Lam  => Tím => Cam => Xanh

Càng lên phẩm chất cao thì tỷ lệ thành công sẽ càng thấp.

Trải nghiệm hoạt động chào đón Trung Thu ngay hôm nay cùng Thiên Địa Quyết nào !

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN