Tru Thần chào mừng Quốc Khánh 2/9

Lượt xem: 22.775

Tru thần chào mừng quốc kháng 2/9 - sự kiện Phù Thiên Đổng Khánh


Thời gian: Từ 9:00 ngày 2/9 đến 23:59 ngày 4/9

Phạm vi: Tất cả các sever

Nội dung: Trong thời gian sự kiện người chơi trên cấp 20 đánh quái dao động trong phạm vi 10 cấp so với bản thân sẽ có xác suất nhận được 4 chữ “Phổ”“Thiên”“Đồng”“Khánh”, thu thập đủ 4 chữ Phổ Thiên Đồng Khánh thì có thể đến chỗ sứ giải hoạt động ở Việt sơn thành, Bắc hải thành, Tào châu thành để đổi lấy lễ bao Phổ thiên đồng khánh,mỗi nhân vật chỉ được nhận một lần 1 ngày.

 Tên đạo cụ                  Trạng thái             Cấp độ           Thưởng đạo cụ     Số lượng

Phổ thiên đồng khánh    Khóa                  20-29           Thẻ x2 exp 30p         1

Phổ thiên đồng khánh    Khóa                  30-39            Thẻ x2 exp1h           1

Phổ thiên đồng khánh    Khóa                  40-49            Linh châu cấp 6        1

Phổ thiên đồng khánh    Khóa                  50-59            Ngưng tôn đan          1

Phổ thiên đồng khánh    Khóa                  60-69            Hồn khí tiên đan        1

Phổ thiên đồng khánh    Khóa                  70-79            Ngũ hành thạch         1


Chú ý
“Phổ”“Thiên” “Đồng” “Khánh” có thể để chồng,tối đa 99 cái.
Trân trọng.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN