Tru Thần - Chiến Kỵ Tiên Tôn

Lượt xem: 48.348

Chiến K Tiên Tôn

Thời gian diễn ra : 10:00 ngày 29/05 - 22:00 ngày 31/05/2013

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện,chúng tiên tại các server : Lôi Hỏa, Phong Thủy, Kim Mộc và Thổ Thần sẽ nhận được các ưu đãi sau :

 

1/ Chỉ cần tiến hành thao tác ngưng luyện chiến tôn có cấp độ từ cấp 1 tầng thứ 2 trở lên là có thể nhận lại ngưng tôn đan,tỷ lệ cao nhất là 100%!Sau khi hoạt động kết thúc sẽ trở lại với quy tắc ban đầu.

 

2/ Ưu Đãi Từ Tiệm Lễ Phẩm Có Thời Hạn :

húng tiên có thể chọn phím chức năng trái—Tiệm bảo vật—Tiệm lương thưởng—Tiệm lễ phẩm có thời hạn để mua một số bản vẽ chế tạo bộ trang bị T1, T2.

 

3/ Ngoài ra, trong thời gian này. Chúng tiên còn được nhận ưu đãi từ Tiệm chiết khấu 15%

 

 

Trân trọng thông báo,

Thái Thượng Lão Quân

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN