Tru Thần - Chinh phục Hồ Điệp

Lượt xem: 34.326

Chinh phc H Đip

Thời gian sự kiện: 25/04/2013 – 30/04/2013

Phạm vi sự kiện: tất cả các máy chủ.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các vị tiên nhân thực hiện thao tác nạp thẻ sẽ nhận được mã tham dự sự kiện của trò chơi.

Mã tham dự sự kiện chính là 04 số cuối trong mã thẻ người chơi đã nạp trong ngày (Yêu cầu mệnh giá từ 20.000vnd trở lên).

Mã tham dự sự kiện sẽ được sử dụng làm căn cứ xét trung giải.

Giải thưởng:

01 mã số cuối cùng trùng khớp với con số sự kiện: 05 đá dẫn đường

02 mã số cuối cùng trùng khớp với con số sự kiện: 01 thú cưỡi Hỏa Diệm Sư (vĩnh viễn)

03 mã số cuối cùng trùng khớp với con số sự kiện: 01 thú cưỡi Bích Thủy Tinh Thạch (vĩnh viễn)

04 mã số cuối cùng trùng khớp với con số sự kiện: 01 thú cưỡi Hồ Điệp (vĩnh viễn)

 

Con số nhận thưởng của ngày 25-04-2013 sẽ là: 8514

 

Ví dụ:

Con số trúng thưởng của ngày hôm nay là 6789.

Người chơi nào có mã số thẻ nạp cuối cùng là: xxx9 sẽ nhận được 05 đá dẫn đường

Người chơi nào có mã số thẻ nạp cuối cùng là: xx89 sẽ nhận được thú cưỡi Hỏa Diệm Sư

Người chơi nào có mã số thẻ nạp cuối cùng là: x789 sẽ nhận được thú cưỡi Bích Thủy Kim Tinh

Người chơi nào có mã số thẻ nạp cuối cùng là: 6789 sẽ nhận được thú cưỡi Hồ Điệp

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN