Tru Thần chuỗi sự kiện Tiền Trang Như Ý

Lượt xem: 17.828

Thời gian: Từ 9h ngày 02/10 đến 9h ngày 09/10
Phạm vi hoạt động: Áp dụng tất cả các sever
Nội dung:
Trong thời gian diễn ra hoạt động, khai trương Tiền Trang Như Ý trong tiệm nguyên bảo.

Tên đạo cụ: Quảng tiến tài nguyên,Giá bán: 80,Trạng thái Cố định,Hạn chế cấp độ: 1-49,Số lượng giới hạn: 2, Lương:104.

Tên đạo cụ:Tiến bảo chiêu tài,Giá bán:160,Trạng thái Cố định,Hạn chế cấp độ:1-49,Số lượng giới hạn:2,Lương: 208

Tên đạo cụ: Thuận lợi tài vận, Giá bán:320,Trạng thái Cố định,Hạn chế cấp độ:1-49 ,Số lượng giới hạn:3 ,Lương: 416
Tên đạo cụ: Quảng tiến tài nguyên (Cao cấp),Giá bán:200,Trạng thái Cố định Hạn chế cấp độ:50… ,Số lượng giới hạn: 2 ,Lương: 320
Tên đạo cụ:Tiến bảo chiêu tài (Cao cấp),Giá bán:400, Trạng thái Cố định, Hạn chế cấp độ:50… Số lượng giới hạn:2, Lương: 640
Tên đạo cụ:Thuận lợi tài vận (Cao cấp), Giá bán:800, Trạng thái Cố định, Hạn chế cấp độ:50… Số lượng giới hạn:3, Lương: 1280

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN