Tru Thần - Sự kiện Online nhận thưởng

Lượt xem: 45.715

Sự Kiện Online Nhận Thưởng

Thời gian diễn ra : 03/04 đến 05/04/2013

 

Chào mừng sự ra mắt của phiên bản Phong Thần Bảng, Thái Thượng Lão Quân quyết định tổ chức sự kiện Online nhận thưởng, cụ thể như sau:

 

Trong mốc thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các tiên nhân đang đăng nhập trong thế giới tru thần đều sẽ nhận được các món quà chúc phúc từ Thái Thượng Lão Quân khi online đạt các mốc sau :

Mốc 10 giờ 00: Quý vị tiên gia sẽ Nhận được 05 đá dịch chuyển

Mốc 15 giờ 00: Quý vị tiên gia sẽ Nhận được 05 kèn đồng

 

Lưu ý: tất cả người chơi phải để trống ít nhất 01 ô chứa đồ trong mục vật phẩm đặc biệt để có thể nhận được đồ.

 

Trân trọng thông báo,

Thái Thượng Lão Quân.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN