Tru Thần sự kiện Phản Thạch Ngũ Hành

Lượt xem: 17.198

Tru Thần sự kiện Phản Thạch Ngũ Hành từ 9h00 ngày 23 tháng 10 - 23h59 ngày 31 tháng 10.


Phản thạch ngũ hành

Thời gian hoạt động: 9h00 ngày 23 tháng 10 - 23h59 ngày 31 tháng 10

Phạm vi hoạt động: server Lôi Hỏa, Phong Thủy, Kim Mộc, Tiềm Long

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian diễn ra hoạt động,người chơi tiến hành tu luyện ngũ hành đạt đến cấp 1 tầng 2 có khả năng nhận được ngũ hành thạch, số lượng ngũ hành thạch cao nhất có thể nhận được là tương đương 100% lần tiêu hao!

Tu luyện cảnh giới cấp thấp

Thời gian hoạt động: 9h00 ngày 23 tháng 10 - 9h00 ngày 06 tháng 11

Phạm vi hoạt động: Tất cả các sever

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian diễn ra hoạt động sau khi mở cảnh giới cấp cao vẫn có thể tu luyện cảnh giới cấp thấp.

Tăng tốc cảnh giới

Thời gian hoạt động: ngày 23 tháng 10 - ngày 05 tháng 11

Phạm vi hoạt động: Tất cả các sever

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày từ 18h - 19h người chơi có thể tại Giao Long Nhai Hoàng Thành các nước "Vân Mộng Sơn Tam" hưởng thụ hiệu quả gia tăng tu luyện cảnh giới!

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN