Tru Thần - Sự kiện tiền tài như ý

Lượt xem: 45.949

S Kin Tin Tài Như Ý

Thời gian diễn ra : 27/03 - 03/04

Thái Thượng Lão Quân gửi đến cho các vị tiên gia sự kiện Tiền Tài Như Ý, giảm giá các vật phẩm trong tiền trang

trên tất cả các server Ngoại Trừ Server Quy Thần

Trong thời gian diễn ra sự kiện các vật phẩm trong tiền trang sẽ được giảm giá như sau :

Tiền trang như ý

Chi tiết thương phẩm

Số lượng mua tối đa

Cấp độ yêu cầu

Giá cũ

Giá trong shop

Tài nguyên quảng tiến

Bên trong có 195 vàng lá,Vật phẩm khóa.

2

10 - 49

195

146.25

Chiêu tài tiến bảo

Bên trong có 390 vàng lá,Vật phẩm khóa.

1

10 - 49

260

195

Tài vận hanh thông

Bên trong có 780 vàng lá,Vật phẩm khóa.

4

10 - 49

780

585

Đa tài thiện cổ

Bên trong có 975 vàng lá,Vật phẩm khóa.

4

10 - 49

975

731.25

Tài nguyên  quảng tiến    (Cao cấp)

Bên trong có 260 vàng lá,Vật phẩm khóa.

2

50 - 70.

260

169

Chiêu tài tiến bảo(Cao cấp)

Bên trong có 520 vàng lá,Vật phẩm khóa.

1

50 - 70.

520

338

Tài vận hanh thông(Cao cấp)

Bên trong có 1040 vàng lá,Vật phẩm khóa.

4

50 - 70.

1040

676

Đa tài thiện cổ(Cao cấp)

Bên trong có 1300 vàng lá,Vật phẩm khóa.

1

50 - 70.

1300

845

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN