Tru Thần Tiêu Xu nhận thưởng

Lượt xem: 21.032

Thời gian diễn ra: Từ ngày 09/09 đến hết ngày 11/09

Phạm vi: Áp dụng cho tất cả các sever

Nội dung: Khi người chơi tiêu 80 xu sẽ nhận được bảo rương của đại ma vương, mở ra sẽ có cơ hội nhận được 33 xu, 66 xu, 264 xu.

Tru Thần

Chú ý:

Sự kiện không giới hạn số lần nhận rương.

Thời gian trao thưởng sẽ diễn ra sau 1 ngày khi người chơi tiêu xu

Trân trọng.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN