Túy Giang Hồ đại tiệc tháng 10

Lượt xem: 17.204

Túy Giang Hồ đại tiệc tháng 10

 


Thời gian: Từ 10h00 ngày 25/10 đến 23h59 ngày 30/10

Nội dung: mỗi khi anh hùng nạp thẻ đạt mốc sẽ nhận được ngay lễ bao tương ứng. Mở ra sẽ được các bảo vật.

SERVER HỎA LONG

Mốc 188 xu: Túi lễ kim lấp lánh (khóa)

Mốc 1888 xu: Hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2, 2 Hiên viên đăng long quyết, 5 Khinh công đan, 2 Thẻ hồi sinh, 5 Thẻ x2 kinh nghiệm 30p

Mốc 2888 xu: 3 Chổi của Phù thủy, Cá chép vượt long môn, 10 Thẻ đổi danh vọng, 2 Thẻ hồi sinh, 5 Thẻ x2 kinh nghiệm 1h

Mốc 5888 xu: Huyền sương băng tinh điêu (có thời hạn, dùng đến hết 3/11), Bất tử điếu giới chỉ , 4 Hiên viên đăng long huyết, 20 Khinh công đan, 2 Thẻ x4 kinh nghiệm thú 1h

Mốc 11888 xu: Huyền sương băng tinh điêu (vĩnh cửu), Gia tài vạn quan (cao cấp), Mảnh ghép bảo thạch cấp 3 (khóa)

Ngoài ra, mỗi khi anh hùng nạp đủ 588 xusẽ có thể nhận được Lễ bao tuần hoàn 588 xu (lễ bao này nhận được nhiều lần), mở ra được 3Túi vàng lớn, Thẻ đổi danh vọng, Ngộ tính đan.

SERVER HỎA ĐAO + HỎA VÂN

Mốc 188 xu: Túi lễ kim lấp lánh (khóa)

Mốc 1888 xu: Hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2, Cửu hoa ngọc lộ hoàn cấp 2, 5 Thẻ x2 kinh nghiệm 30p, 10Khinh công đan, Hiên viên đăng long Huyết

Mốc 2888 xu: Bá vương ngự pháp thuật, Thiên quyển, Tinh hồn lộ, Pháo trúc, 2 Thẻ x4 kinh nghiệm thú 1h

Mốc 5888 xu: Trang sức lưng 3 lỗ Hồ lô lăng sương (khóa), Thẻ x2 văn sách (khóa), 2 Thiên quyển, 10 Khinh công đan, 2 Tinh hồn lộ

Mốc 11888 xu: Huyền sương băng tinh điêu (vĩnh cửu), Gia tài vạn quan (cao cấp), Mảnh ghép bảo thạch cấp 3 (khóa)

Ngoài ra, mỗi khi anh hùng nạp đủ 588 xusẽ có thể nhận được Lễ bao tuần hoàn 588 xu (lễ bao này nhận được nhiều lần), mở ra được 3Túi vàng lớn, Thẻ đổi danh vọng, Ngộ tính đan.

CÁC SERVER KHÁC

Mốc 188 xu: 1 Quyển trục tích điểm, 1 Túi lễ kim lấp lánh (khóa)

Mốc 1888 xu: 9 Quyển trục tích điểm, 1 Hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2, 10 Khinh công đan

Mốc 2888 xu: 12 Quyển trục tích điểm, 1 Cửu hoa ngọc lộ hoàn cấp 2, 2 Thẻ hồi sinh tại chỗ

Mốc 5888 xu: 18 Quyển trục tích điểm, 1 Hoa hồng, 2 Thẻ phục thù

Mốc 18888 xu: 42 Quyển trục tích điểm, 3 Mảnh vỡ bảo thạch cấp 3, 1 Thẻ x2 Văn sách

Ngoài ra, mỗi khi anh hùng nạp đủ 588 xu sẽ nhận được Lễ bao tuần hoàn 588 xu(lễ bao này nhận được nhiều lần), mở ra được 3 Quyển trục tích điểm, 3 Túi vàng lớn, Thẻ đổi danh vọng.

Thời gian: Từ 10h00 ngày 25/10 đến 23h59 ngày 30/10

Nội dung: mỗi khi anh hùng nạp thẻ đạt mốc sẽ nhận được ngay lễ bao tương ứng. Mở ra sẽ được các bảo vật.

SERVER HỎA LONG

Mốc 188 xu: Túi lễ kim lấp lánh (khóa)

Mốc 1888 xu: Hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2, 2 Hiên viên đăng long quyết, 5 Khinh công đan, 2 Thẻ hồi sinh, 5 Thẻ x2 kinh nghiệm 30p

Mốc 2888 xu: 3 Chổi của Phù thủy, Cá chép vượt long môn, 10 Thẻ đổi danh vọng, 2 Thẻ hồi sinh, 5 Thẻ x2 kinh nghiệm 1h

Mốc 5888 xu: Huyền sương băng tinh điêu (có thời hạn, dùng đến hết 3/11), Bất tử điếu giới chỉ , 4 Hiên viên đăng long huyết, 20 Khinh công đan, 2 Thẻ x4 kinh nghiệm thú 1h

Mốc 11888 xu: Huyền sương băng tinh điêu (vĩnh cửu), Gia tài vạn quan (cao cấp), Mảnh ghép bảo thạch cấp 3 (khóa)

Ngoài ra, mỗi khi anh hùng nạp đủ 588 xusẽ có thể nhận được Lễ bao tuần hoàn 588 xu (lễ bao này nhận được nhiều lần), mở ra được 3Túi vàng lớn, Thẻ đổi danh vọng, Ngộ tính đan.

SERVER HỎA ĐAO + HỎA VÂN

Mốc 188 xu: Túi lễ kim lấp lánh (khóa)

Mốc 1888 xu: Hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2, Cửu hoa ngọc lộ hoàn cấp 2, 5 Thẻ x2 kinh nghiệm 30p, 10Khinh công đan, Hiên viên đăng long Huyết

Mốc 2888 xu: Bá vương ngự pháp thuật, Thiên quyển, Tinh hồn lộ, Pháo trúc, 2 Thẻ x4 kinh nghiệm thú 1h

Mốc 5888 xu: Trang sức lưng 3 lỗ Hồ lô lăng sương (khóa), Thẻ x2 văn sách (khóa), 2 Thiên quyển, 10 Khinh công đan, 2 Tinh hồn lộ

Mốc 11888 xu: Huyền sương băng tinh điêu (vĩnh cửu), Gia tài vạn quan (cao cấp), Mảnh ghép bảo thạch cấp 3 (khóa)

Ngoài ra, mỗi khi anh hùng nạp đủ 588 xusẽ có thể nhận được Lễ bao tuần hoàn 588 xu (lễ bao này nhận được nhiều lần), mở ra được 3Túi vàng lớn, Thẻ đổi danh vọng, Ngộ tính đan.

CÁC SERVER KHÁC

Mốc 188 xu: 1 Quyển trục tích điểm, 1 Túi lễ kim lấp lánh (khóa)

Mốc 1888 xu: 9 Quyển trục tích điểm, 1 Hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2, 10 Khinh công đan

Mốc 2888 xu: 12 Quyển trục tích điểm, 1 Cửu hoa ngọc lộ hoàn cấp 2, 2 Thẻ hồi sinh tại chỗ

Mốc 5888 xu: 18 Quyển trục tích điểm, 1 Hoa hồng, 2 Thẻ phục thù

Mốc 18888 xu: 42 Quyển trục tích điểm, 3 Mảnh vỡ bảo thạch cấp 3, 1 Thẻ x2 Văn sách

Ngoài ra, mỗi khi anh hùng nạp đủ 588 xu sẽ nhận được Lễ bao tuần hoàn 588 xu (lễ bao này nhận được nhiều lần), mở ra được 3 Quyển trục tích điểm, 3 Túi vàng lớn, Thẻ đổi danh vọng.

 

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN