Túy Giang Hồ - Ngọc Hồn Thần Kiếm

Lượt xem: 25.486

Ngc Hn Thn Kiếm

Thời gian : 10 giờ ngày 24/05 đến 29/05/2013

 

Sức mạnh của kiếm thần được phong ấn trong viên ngọc hồn mang tên : Kiếm Thần Hồn Ngọc.

Tương truyền, khi bảo ngọc được khảm vào thanh thần kiếm, người và kiếm sẽ hợp nhất tăng uy lực sát thương của chiêu thức võ công lên gấp bội phần..

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các anh hùng nạp thẻ đạt các mốc sau sẽ nhận được phần quà tương ứng :

Mốc 188 xu vàng,sẽ nhận được một lễ bao 188 xu mở lễ bao có thể nhận được:Túi lễ kim lấp lánh*1(khóa).

Mốc 1888 xu vàng,sẽ nhận được một lễ bao 1888 xu mở lễ bao có thể nhận được:Thẻ võ thần*2, cửu hoa ngọc lộ hoàn cấp 2*1, hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2*1, thẻ nhân đôi kinh nghiệm 30p*5, khinh công đan*5.

Mốc 2888 xu vàng,sẽ nhận được một lễ bao 2888 xu mở lễ bao có thể nhận được:Nạp khí đan*5, Thẻ võ thần*1, thẻ chúc phúc hỷ thần *1, thẻ hồi sinh tại chỗ*2, Pháo trúc*2.

Mốc 5888 xu vàng,sẽ nhận được một lễ bao 5888 xu mở lễ bao có thể nhận được:Kẹo bí ngô ma thuật*1, thẻ chúc phúc hỷ thần *2, thẻ chúc phúc phúc thần*2, loa nhỏ*1, thẻ phục thù*1.

Mốc 18888 xu vàng,sẽ nhận được một lễ bao 18888 xu mở lễ bao có thể nhận được:Thẻ chúc phúc hỷ thần *3, thẻ chúc phúc phúc thần*3, Thẻ võ thần*3, kẹo bí ngô ma thuật*3, Kiếm thần hồn ngọc*1khóa).

 

Khi anh hùng nạp một lần 588 xu vàng sẽ có thể nhận được lễ bao tuần hoàn 588 xu,có thể nhận nhiều lần.

Mở lễ bao có thể nhận được: Nạp khí đan*1, Túi vàng lớn*3, Thẻ đổi danh vọng*5.

 

Ngoài ra, Khi anh hùng nạp thẻ đủ 2 điều kiện sau :

- Đạt mốc 188888 xu

- Nạp nhiều nhất tại mỗi server

Sẽ nhận ngay 1  viên Kiếm thần hồn ngọc

 

Tiệm giảm giá

Trong thời gian hoạt động sẽ có thêm “Tiệm giảm giá” (10%) trong thương thành, biến mất khi hoạt động kết thúc.

 

Tên gói khuyến mại

Nội dung đạo cụ

GiáXu bạc

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 1 (10%)

phù thăng cấp cấp 1*10

3465

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 2 (10%)

phù thăng cấp cấp 2*10

5940

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 3 (10%)

phù thăng cấp cấp 3*10

9900

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 4 (10%)

phù thăng cấp cấp 4*10

17820

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 5 (10%)

phù thăng cấp cấp 5*10

33660

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 1(10%)

phù may mắn cấp 1*10

4950

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 2(10%)

phù may mắn cấp 2*10

7920

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 3(10%)

phù may mắn cấp 3*10

10890

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 4(10%)

phù may mắn cấp 4*10

13860

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 5(10%)

phù may mắn cấp 5*10

24750

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 1(10%)

phù bảo vệ cấp 1*10

5850

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 2(10%)

phù bảo vệ cấp 2*10

9360

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 3(10%)

phù bảo vệ cấp 3*10

12870

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 4(10%)

phù bảo vệ cấp 4*10

16380

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 5(10%)

phù bảo vệ cấp 5*10

29250

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 1 (10%)

Tinh luyện thạch cấp 1*10

11700

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 2 (10%)

Tinh luyện thạch cấp 2*10

23400

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 3 (10%)

Tinh luyện thạch cấp 3*10

35100

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 4 (10%)

Tinh luyện thạch cấp 4*10

46800

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 5 (10%)

Tinh luyện thạch cấp 5*10

70200

Phù đục lỗ trang bị càn (10%)

Phù đục lỗ trang bị càn *1

540

Phù đục lỗ trang bị đoái (10%)

Phù đục lỗ trang bị đoái *1

1080

Phù đục lỗ trang bị chấn (10%)

Phù đục lỗ trang bị chấn *1

1620

Phù đục lỗ trang bị tốn (10%)

Phù đục lỗ trang bị tốn *1

2160

Phù ghép(10%)

Phù ghép*1

900

Phù ghép cao cấp(10%)

Phù ghép cao cấp*1

10800

 

Giới hạn

1、 gói khuyến mại cấp 1 ko giới hạn cấp độ;cấp 2 là trên cấp 30;cấp 3 là trên cấp 40;cấp 4 là trên cấp 50

2、 Các đạo cụ đều không khóa

 

 

Trân trọng thông báo,

BQT Túy Giang Hồ

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN