Túy giang hồ: Tặng quà xả láng

Lượt xem: 22.736

Tặng quà xả láng

Thời gian: 10:00 ngày 12/7  đến 23:59 ngày 14/7

Nội dung: 

Khi tích lũy nạp thẻ và đổi xu của người chơi đạt 188 xu vàng, sẽ miễn phí nhận được một lễ bao 188 xu, mở lễ bao có thể nhận được: 

- Túi lễ kim lấp lánh*1(khóa)

Khi tích lũy nạp thẻ và đổi xu của người chơi đạt 1888 xu vàng, sẽ miễn phí nhận được một lễ bao 1888 xu, mở lễ bao có thể nhận được:

- Hắc ngọc đoạn tục cao cấp 2*1

- Hiên Viên đăng long quyết*2

- Khinh công đan*5

- Thẻ hồi sinh tại chỗ*2

- Thẻ nhân đôi kinh nghiệm(30p)*5

Khi tích lũy nạp thẻ và đổi xu của người chơi đạt 2888 xu vàng, sẽ miễn phí nhận được một lễ bao 2888 xu, mở lễ bao có thể nhận được: 

- Chổi phù thủy*3

- Cá chép vượt vũ môn*1

- Thẻ danh vọng*10

- Thẻ hồi sinh tại chỗ*2

- Thẻ nhân đôi kinh nghiệm(30p)*5

Khi tích lũy nạp thẻ và đổi xu của người chơi đạt 5888 xu vàng, sẽ miễn phí nhận được một lễ bao 5888 xu, mở lễ bao có thể nhận được:

- Trứng pet Huyền sương băng tinh điêu*1(khóa)

- Bất tử ô giới chỉ*1

- Hiên Viên đăng long quyết*4

- Khinh công đan*20

- Phù nhân bốn kinh nghiệm pet trong 30p*2

Trong thời gian hoạt động người chơi nạp một lần và đổi 588 xu vàng sẽ có thể nhận được lễ bao tuần hoàn 588 xu, có thể nhận nhiều lần, mở lễ bao có thể nhận được:

- Ngộ tính đan*1

- Túi vàng lớn*3

- Thẻ đổi danh vọng*1

 

Tiệm giảm giá

Thời gian: 10:00 ngày 12/7  đến 23:59 ngày 14/7

Nội dung: Trong thời gian hoạt động sẽ có thêm “Tiệm giảm giá” (10%)trong thương thành, biến mất khi hoạt động kết thúc.

Tên gói khuyến mại

Nội dung đạo c

Giá bán(Xu bạc

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 1(10%)

phù thăng cấp cấp 1*10

3465

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 2(10%)

phù thăng cấp cấp 2*10

5940

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 3(10%)

phù thăng cấp cấp 3*10

9900

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 4(10%)

phù thăng cấp cấp 4*10

17820

Gói khuyến mãi phù thăng cấp cấp 5(10%)

phù thăng cấp cấp 5*10

33660

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 1(10%)

phù may mắn cấp 1*10

4950

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 2(10%)

phù may mắn cấp 2*10

7920

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 3(10%)

phù may mắn cấp 3*10

10890

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 4(10%)

phù may mắn cấp 4*10

13860

Gói khuyến mãi phù may mắn cấp 5(10%)

phù may mắn cấp 5*10

24750

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 1(10%)

phù bảo vệ cấp 1*10

5850

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 2(10%)

phù bảo vệ cấp 2*10

9360

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 3(10%)

phù bảo vệ cấp 3*10

12870

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 4(10%)

phù bảo vệ cấp 4*10

16380

Gói khuyến mãi phù bảo vệ cấp 5(10%)

phù bảo vệ cấp 5*10

29250

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 1(10%)

Tinh luyện thạch cấp 1*10

11700

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 2(10%)

Tinh luyện thạch cấp 2*10

23400

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 3(10%)

Tinh luyện thạch cấp 3*10

35100

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 4(10%)

Tinh luyện thạch cấp 4*10

46800

Gói khuyến mãi Tinh luyện thạch cấp 5(10%)

Tinh luyện thạch cấp 5*10

70200

Phù đục lỗ trang bị càn (10%)

Phù đục lỗ trang bị càn *1

540

Phù đục lỗ trang bị đoái (10%)

Phù đục lỗ trang bị đoái *1

1080

Phù đục lỗ trang bị chấn (10%)

Phù đục lỗ trang bị chấn *1

1620

Phù đục lỗ trang bị tốn (10%)

Phù đục lỗ trang bị tốn *1

2160

Phù ghép(10%)

Phù ghép*1

900

Phù ghép cao cấp(10%)

Phù ghép cao cấp*1

10800

Điều kiện giới hạn

- Gói khuyến mại cấp 1 ko giới hạn cấp độ, cấp 2 là trên cấp 30, cấp 3 là trên cấp 40, cấp 4 là trên cấp 50

- Các đạo cụ đều không khóa

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN