Vấn Kiếm cập nhật phiên bản Phong Hỏa Liên Thành

Lượt xem: 19.955

Vấn Kiếm cập nhật phiên bản Phong Hỏa Liên Thành với nhiều tính năng mới.

Các vị anh hùng thân mến,

BQT Vấn Kiếm thông báo, chính thức cập nhật phiên bản Phong Hỏa Liên Thành vào ngày 8/11.


Trong phiên bản mới sẽ cập nhật các tính năng:

-   Mở cấp độ 75

-   Hệ thống mới: mở hệ thống kinh mạch

-   Thay đổi hệ thống cường hóa, khi cường hóa tới cấp 11,12 thất bại chỉ giảm 1 cấp(sử dụng nữ thần lệ có thể không bị giáng cấp)

-   Cập nhật lại phụ bản 65

-   Mở bản đồ mới: Sơ tâm đảo, Phản sinh điện

-   Mở phụ bản mới: Đản tinh cung

-   Cập nhật vũ khí và trang bị cấp 70

-   Nhiệm vụ chính tuyến, phụ tuyến 70 – 75

-   Cập nhật phụ bản Phong Hỏa

Ngoài ra để chào đón phiên bản mới, trong tháng 11 sẽ x2 kinh nghiệm vào tất cả các ngày cuối tuần trong tháng.

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN