Vấn Kiếm sự kiện Anh Hùng Xuất Thế

Lượt xem: 16.223

Vấn Kiếm sự kiện Anh Hùng Xuất Thế tiêu diệt quái nhặt vật phẩm đổi quà khủng.

Vấn Kiếm sự kiện Anh Hùng Xuất Thế

Thời gian: Từ ngày 21/10/2013 đến hết ngày 29/10/2013

Nội dung:

- Khi tiêu diệt quái tại các bản đồ trong game có thể nhận được rương anh hùng

- Dùng chìa khóa trong Thương Thành xu khóa (8 xu khóa) để mở rương anh hùng sẽ nhận được các loại thẻ bài anh hùng khác nhau:

+ Thẻ bài anh hùng ( xanh lá )

+ Thẻ bài anh hùng ( xanh lam )

+ Thẻ bài anh hùng ( tím )

+ Thẻ bài anh hùng ( cam )

- Mang thẻ bài anh hùng đến NPC Tiểu Ngọc để đổi lấy các hòm quà anh hùng theo từng màu

- Dùng khóa đúng màu mua trong Thương Nhân Thần bí để mở hòm quà anh hùng.

Phần thưởng

Hòm quà anh hùng (xanh lá) :
Miễn phí Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm:

- Các loại ngân phiếu 8k, 12k, 15k ngân lượng
- Khoáng thạch thần bí
- Long Tinh Thạch 1,2
- Ngũ hành hồn thạch
- Rương Ngũ Hành Hồn thạch (50)
- Hòm tinh thạch phổ thông
- Nước mắt rồng thần
- Vô song bảo thạch cấp 2
- Hòm tinh thạch phổ thông

Hòm quà anh hùng (xanh lam) :
Chìa khóa giá 8 xu Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm:

- Anh hùng lệnh ( Tăng 100k điểm kinh nghiệm )
- Hòm tinh thạch không tỳ vết
- Hòm Tinh thạch hoàn mỹ
- Long Tinh Thạch cấp 3,4
- Rương Ngũ Hành Hồn thạch (100)
- Rương Ngũ Hành Hồn thạch (300)
- Tinh Thái Thạch không tỳ vết
- Hòm trang bị cam 45
- Vô song bảo thạch cấp 3,4,5
- Đại bổ hoàn cấp 3,5
- Hào kiệt lệnh bài

Hòm quà anh hùng (tím) :
Chìa khóa giá 16 xu Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm:
- Hòm Tinh Thạch Hoàn mỹ
- Hòm Tinh Thạch Trác việt
- Nữ Thần Lệ
- Hòm Trang bị cam 50
- Hòm trang bị bạch ngân
- Vô song bảo thạch cấp 5, 6
- Đại bổ hoàn cấp 9
- Trang sức Trùng Lộc
- Tinh Thái Thạch hoàn mỹ
- Anh hùng lệnh ( Tăng 100k điểm kinh nghiệm )

Hòm quà anh hùng (cam) :
Chìa khóa giá 26 xu Có thể nhận được 1 trong những vật phẩm:

- Uy danh giang hồ
- Hòm trang bị Bắc Minh Huyền Minh
- Hà Quang Thạch
- Tinh Thái thạch Trác việt
- Hòm Thần Thạch
- Trang sức Trùng Lâu
- Hòm Trang bị Thanh Long
- Trang sức Hoàng Kim
- Vô song bảo thạch cấp 7,8
- Anh hùng lệnh ( Tăng 100k điểm kinh nghiệm )

Trân trọng thông báo.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN