Vấn Kiếm – Truy Tìm Kho Báu Hoàng Kim

Lượt xem: 20.954

Vấn Kiếm đánh quái Truy Tìm Kho Báu Hoàng Kim


Thời gian: Từ ngày 06/09/2013 đến 13/09/2013

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện đánh quái tại các bản đồ để truy tìm “Hòm kho báu”

-  Dùng chìa khóa để mua trong Thương Thành xu khóa để mở hòm kho báu.( chìa khóa giá 8 xu khóa)

-  Mở hòm kho báu có thể nhận được:

+ Kho báu đồng

+ Kho báu bạc

+ Kho báu vàng

+ Kho báu kim cương

-   Dùng các loại búa tương ứng trong Thương Thành để đập các loại kho báu.

Phần thưởng: Long Huyết , Lân Hỏa và Tuyết Kiếm

Kho báu đồng (Miễn phí)     

Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm:

- Các loại ngân phiếu 8k, 12k, 15k ngân lượng

- Khoáng thạch thần bí

- Long Tinh Thạch 1,2,3

- Ngũ hành hồn thạch

- Rương Ngũ Hành Hồn thạch (50)

- Hòm tinh thạch phổ thông

- Nước mắt rồng thần

- Vô song bảo thạch cấp 1

- Hòm tinh thạch phổ thông

Kho báu bạc: Búa bạc ( Giá 6 xu )

Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm:

- Hòm tinh thạch không tỳ vết

- Hòm Tinh thạch hoàn mỹ

- Long Tinh Thạch cấp 3,4

- Rương Ngũ Hành Hồn thạch (100)

- Rương Ngũ Hành Hồn thạch (300)

- Tinh Thái Thạch không tỳ vết

- Hòm trang bị cam 45

- Vô song bảo thạch cấp 2,3,4

- Đại bổ hoàn cấp 3,5

- Hào kiệt lệnh bài

- Kho báu rỗng (Có thể bán vào shop để lấy tiền)

Kho báu vàng: Búa vàng ( 14 xu )

Có thể nhận được 1 trong các vật phẩm:

- Hòm Tinh Thạch Hoàn mỹ

- Hòm Tinh Thạch Trác việt

- Nữ Thần Lệ

- Hòm Trang bị cam 50

- Hòm trang bị bạch ngân

- Vô song bảo thạch cấp 5, 6

- Đại bổ hoàn cấp 9

- Trang sức Trùng Lộc

- Tinh Thái Thạch hoàn mỹ

- Kho báu rỗng (Có thể bán vào shop để lấy tiền)

Kho báu kim cương Búa kim cương ( 26 xu )            

Có thể nhận được 1 trong những vật phẩm:

- Hòm Tinh Thạch trác việt

- Hà Quang Thạch

- Tinh Thái thạch hoàn mỹ

- Hòm Thần Thạch

- Trang sức Trùng Lâu

- Hòm Trang bị Thanh Long

- Trang sức Hoàng Kim

- Vô song bảo thạch cấp 7,8,9

- Kho báu Rỗng(Có thể bán vào shop để lấy tiền)

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN