Võ Lâm 3 - Sự kiện tiêu xu

Lượt xem: 26.454

I. Tiêu xu

Thời gian :

Trong 2 ngày 30/05 và 31/05

Nội dung:

Trong thời gian sự kiện khi nhân vật tiêu xu trong thương thành đến các mốc nhất định sẽ được tặng quà :

- Mốc 500 xu : 10 hồng bảo thạch, 10 lam bảo thạch và 500.000 vàng

- Mốc 1000 xu : 5 lễ bao may mắn và 500.000 vàng

- Mốc 2000 xu : 5 khải linh phù cao cấp và 500.000 vàng

- Mốc 4000 xu : 1 Võ lâm minh chủ lệnh và 500.000 vàng

- Mốc 8000 xu : 1 Huyền thiết toàn cao cấp và 1000.000 vàng

- Mốc 12000 xu : 1 Thiên công bảo giám và 1000.000 vàng

Mỗi mốc chỉ được nhận 1 lần không quay vòng

Tổng giải thưởng nhận được khi tiêu 12000 xu sẽ là 20 võ hồn thạch. 5 lễ bao may mắn, 5 khải linh phù cao cấp, 1 võ lâm minh chủ lệnh, 1 Huyền thiết toàn cao cấp, 1 thiên công bảo giám và 4000.000 vàng

II. Giảm giá thương thành

Thời gian :

Từ 0h đến 24h ngày 31/05/2013

Nội dung:

Giảm 50% giá bán vật phẩm trong thương thành.

Chuyên mục khác

Xổ số | Dự đoán XSMN